เครื่องปั่นน้ำผลไม้พอเพียงตามพ่อ

ผ่านพ้นมาแล้วเป็นเวลา 5 วันหลังจากที่สำนักพระราชวังนั้นออกประกาศข่าวร้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรานั้นทรงเสด็จสวรรคตซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนั้นเสียใจอย่างสุดซึ้ง นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มากๆของปวงชนชาวไทย โดยในตอนนี้หลายๆคนนั้นก็ยังไม่พร้อมทีจะทำงาน สภาพจิตใจยังฟื้นฟูไม่ได้ ยังรับกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ไหว เป็นการกระทบจิตใจที่รุนแรงมากเกินกว่าที่จะรับไหว เมื่อเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา ทำให้เราได้เห็นความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก เราได้เห็นความร่วมมือ ความรักใคร่ความสามัคคีกันของพี่น้องชาวไทย (more…)